logo
Akty prawne
UchwaƂy

UchwaƂa Nr 477/2013
UchwaƂa Nr 477/2013 Zarządu Powiatu w OstroƂęce z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego ƚrodowiskowego Domu Samopomocy w OstroƂęce przy ul. Sikorskiego 45
Więcej »
UCHWAƁA NR XI/56/2011
UCHWAƁA NR XI/56/2011 RADY POWIATU W OSTROƁĘCE z dnia 26 wrzeƛnia 2011 r.
Więcej »
UchwaƂa Nr XLIII/259/2006
UchwaƂa Nr XLIII/259/2006 Rady Powiatu w OstroƂęce z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmieniająca uchwaƂę w sprawie nadania statutu ƚrodowiskowemu Domowi Samopomocy w OstroƂęce przy ul. Sikorskiego 45
Więcej »
UchwaƂa Nr XLI/242/2006
UchwaƂa Nr XLI/242/2006 Rady Powiatu w OstroƂęce z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu ƚrodowiskowemu Domowi Samopomocy w OstroƂęce przy ul. Sikorskiego 45
Więcej »
UchwaƂa Nr VIII/48/99 Rady Powiatu w OstroƂęce z dnia 25 paĆșdziernika 1999 roku
w sprawie powoƂania ƚrodowiskowego Domu Samopomocy w OstroƂęce
Więcej »licznik odwiedzin: 72568