logo
Akty prawne » Uchwa艂y
UCHWA艁A NR XI/56/2011

UCHWA艁A NR XI/56/2011 RADY POWIATU W OSTRO艁臉CE z dnia 26 wrze艣nia 2011 r.

UCHWA艁A NR XI/56/2011
RADY POWIATU W OSTRO艁臉CE
z dnia 26 wrze艣nia 2011 r.

zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie nadania statutu 艢rodowiskowemu Domowi Samopomocy
w Ostro艂臋ce przy ul. Sikorskiego 45

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z p贸藕n. zm. ), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p贸藕n. zm. ) oraz art. 12 pkt 11 1 art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕n. zm. ) i uchwa艂y Nr VIII/48/99 Rady Powiatu w Ostro艂臋ce z dnia 25 pa藕dziernika 1999 r. w sprawie powo艂ania 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Ostro艂臋ce - uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1. W statucie 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Ostro艂臋ce przy ul. Sikorskiego 45, stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XLI/242/2006 Rady Powiatu w Ostro艂臋ce z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu 艢rodowiskowemu Domowi Samopomocy w Ostro艂臋ce przy ul. Sikorskiego 45, wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:
1) w 搂 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p贸藕n. zm.)";
b) po ust. 5 dodaje si臋 ust. 6 w brzmieniu:
"6. Rozporz膮dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie 艣rodowiskowych dom贸w samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586)";
2) w 搂 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. 艢DS prowadzi gospodark臋 finansow膮 na zasadach okre艣lanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p贸藕n. zm.)".

搂 2. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.
搂 3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Mazowieckiego

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Ma艂gorzata Domurad
Data wprowadzenia : 2013-04-04 09:18:25
Data ostatniej modyfikacji : 2013-04-04 09:18:25
Liczba wy艣wietle艅 : 366licznik odwiedzin: 72544