logo
Akty prawne » Uchwa艂y
Uchwa艂a Nr XLIII/259/2006

Uchwa艂a Nr XLIII/259/2006 Rady Powiatu w Ostro艂臋ce z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie nadania statutu 艢rodowiskowemu Domowi Samopomocy w Ostro艂臋ce przy ul. Sikorskiego 45

Uchwa艂a Nr XLIII/259/2006
Rady Powiatu w Ostro艂臋ce
z dnia 22 sierpnia 2006 roku

zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie nadania statutu
艢rodowiskowemu Domowi Samopomocy
w Ostro艂臋ce przy ul. Sikorskiego 45

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z p贸藕n. zm.), art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z p贸藕n. zm.) oraz art. 12 pkt 11, w zwi膮zku z art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕n. zm.) uchwa艂y Nr VIII/48/99 Rady Powiatu w Ostro艂臋ce z dnia 25 pa藕dziernika 1999r. w sprawie powo艂ania 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Ostro艂臋ce - uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1.
W statucie 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Ostro艂臋ce przy ul. Sikorskiego 45, stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XLI/242/2006 Rady Powiatu w Ostro艂臋ce z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu 艢rodowiskowemu Domowi Samopomocy w Ostro艂臋ce przy ul. Sikorskiego 45 wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:
1. w 搂 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. 艢rodowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej 艢DS, jest jednostk膮 organizacyjn膮 Powiatu Ostro艂臋ckiego, utworzon膮 na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy spo艂ecznej (Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z p贸藕n. zm.) i dzia艂a w oparciu o obecnie obowi膮zuj膮ce przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo艂ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z p贸藕n. zm.) oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z p贸藕. zm.)".
w 搂 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Nadz贸r nad dzia艂alno艣ci膮 艢DS sprawuje Starosta Ostro艂臋cki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie".
2. w 搂 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Kierownik 艢DS zatrudniony jest przez Zarz膮d Powiatu w Ostro艂臋ce po zasi臋gni臋ciu opinii dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie".

搂 2.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.
搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od daty og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Mazowieckiego.
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Ma艂gorzata Domurad
Data wprowadzenia : 2013-04-04 09:17:18
Data ostatniej modyfikacji : 2013-04-04 09:17:18
Liczba wy艣wietle艅 : 469licznik odwiedzin: 72560