logo
Akty prawne » Uchwa艂y
Uchwa艂a Nr XLI/242/2006

Uchwa艂a Nr XLI/242/2006 Rady Powiatu w Ostro艂臋ce z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu 艢rodowiskowemu Domowi Samopomocy w Ostro艂臋ce przy ul. Sikorskiego 45

Uchwa艂a Nr XLI/242/2006
Rady Powiatu w Ostro艂臋ce
z dnia 22 czerwca 2006 roku

w sprawie nadania statutu 艢rodowiskowemu Domowi Samopomocy
w Ostro艂臋ce przy ul. Sikorskiego 45

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z p贸藕n.zm.), art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z p贸藕n.zm.) oraz art. 12 pkt 11 w zwi膮zku z art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕n. zm.), uchwa艂y Nr VIII/48/99 Rady Powiatu w Ostro艂臋ce z dnia 25 pa藕dziernika 1999r. w sprawie powo艂ania 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Ostro艂臋ce - uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1.

艢rodowiskowemu Domowi Samopomocy w Ostro艂臋ce przy ul. Sikorskiego 45 nadaje si臋 Statut w brzmieniu okre艣lonym w za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.
Traci moc uchwa艂a Nr XI/57/2000 Rady Powiatu w Ostro艂臋ce z dnia 31 marca 2000 roku w sprawie nadania statutu 艢rodowiskowemu Domowi Samopomocy w Ostro艂臋ce przy ul. Sikorskiego 45

搂 3.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 4.


Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od daty og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Mazowieckiego.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?20.4 KB POBIERZ2013-04-04 09:15:34196

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Ma艂gorzata Domurad
Data wprowadzenia : 2013-04-04 09:14:35
Data ostatniej modyfikacji : 2013-04-04 09:14:35
Liczba wy艣wietle艅 : 349licznik odwiedzin: 72513