logo
Akty prawne » Uchwa艂y
Uchwa艂a Nr XX/111/2004 Rady Powiatu w Ostro艂臋ce z dnia 27 wrze艣nia 2004r.
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad ponoszenia odp艂atno艣ci za pobyt w 艢rodowiskowym Domu Samopomocy w Ostro艂臋ce

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorz膮dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z p贸藕n. zm.), art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo艂ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z p贸藕n. zm.), rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunk贸w ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu koszt贸w u偶ywania do cel贸w s艂u偶bowych samochod贸w osobowych, motocykli i motorower贸w nie b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271), ustawy bud偶etowej na rok 2004 (Dz.U. Nr 17, poz. 167) – uchwala si臋, co nast臋puje:


搂 1.

艢rodowiskowy Dom Samopomocy w Ostro艂臋ce przy ul. Sikorskiego 45 艣wiadczy nast臋puj膮ce formy us艂ug:
a/ opiek臋 i terapi臋,
b/ wy偶ywienie,
c/ dow贸z.

搂 2.


Miesi臋czny koszt us艂ug wynosi:
1. opieka i terapia – 723,-z艂,
2. wy偶ywienie – 99,-z艂,
3. dow贸z – koszt dowozu uzale偶niony jest od miejsca zamieszkania dowo偶onego uczestnika i stanowi iloczyn stawki za 1km przebiegu pojazdu i przebytych miesi臋cznie kilometr贸w, przy czym:
a) stawka za 1 km przebiegu pojazdu ustalana jest w oparciu o 搂 2 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunk贸w ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu koszt贸w u偶ywania do cel贸w s艂u偶bowych samochod贸w osobowych, motocykli i motorower贸w nie b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271),
b) przebyte miesi臋cznie kilometry oblicza si臋 jako iloczyn podwojonej odleg艂o艣ci od miejsca zamieszkania do siedziby 艢rodowiskowego Domu Samopomocy i 22 dni.


搂 3.

Osoby korzystaj膮ce z wybranych us艂ug w 艢rodowiskowym Domu Samopomocy, kt贸rych doch贸d przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo艂ecznej, ponosz膮 cz臋艣ciowy lub ca艂kowity koszt za 艣wiadczone us艂ugi.

搂 4.

Miesi臋czn膮 odp艂atno艣膰 za us艂ugi w 艢rodowiskowym Domu Samopomocy ustala si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:

Wysoko艣膰 dochodu /w z艂/ przekraczaj膮ca kryterium dochodowe ustalone dla danej osoby/rodziny na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo艂ecznej Wysoko艣膰 odp艂atno艣ci za us艂ugi okre艣lone w 搂 2 uchwa艂y
do 150%151% - 200%201% - 250%251% - 300%301% - 350%351% - 400%401% - 450%451% - 500%powy偶ej 500% 5%7%10%15%20%30%50%70%100%


搂 5.

1. W przypadku, gdy nieobecno艣膰 usprawiedliwiona uczestnika przewy偶sza po艂ow臋 dni roboczych w miesi膮cu, odp艂atno艣膰 za us艂ugi opieku艅czo-terapeutyczne jest pomniejszona o 50% ustalonej odp艂atno艣ci za t臋 us艂ug臋.
2. Trwaj膮ca pe艂en miesi膮c nieobecno艣膰 usprawiedliwiona uczestnika jest podstaw膮 do odst膮pienia od naliczenia odp艂atno艣ci za ten miesi膮c.


搂 6.

1. W przypadku nieobecno艣ci uczestnika zg艂oszonej co najmniej 3 dni wcze艣niej, koszt wy偶ywienia pomniejsza si臋 o dzienn膮 stawk臋 偶ywieniow膮 za ka偶dy dzie艅 nieobecno艣ci.
2. Kwota przypadaj膮ca do zwrotu nie mo偶e by膰 wy偶sza od kwoty op艂aty miesi臋cznej za wy偶ywienie przyj臋tej w decyzji o odp艂atno艣ci.
3. W przypadku, gdy op艂ata miesi臋czna za wy偶ywienie nie przekracza kwoty 10,-z艂, kwota ta nie podlega rozliczeniu, o kt贸rym mowa w ust. 1.
搂 7.

Nie zg艂oszenie nieobecno艣ci uczestnika w terminie podanym w 搂 6 ust. 1, zobowi膮zuje do pokrycia koszt贸w wy偶ywienia wed艂ug ustalonej odp艂atno艣ci.

搂 8.

Uczestnicy, b膮d藕 ich opiekunowie b臋d膮 ponosili koszt dowozu za dni obecno艣ci, w kt贸rych uczestnik zosta艂 faktycznie dowieziony do plac贸wki /nie dotyczy dni obecno艣ci, w kt贸rych uczestnik zmuszony by艂 dojecha膰 innym 艣rodkiem transportu z przyczyn 艢rodowiskowego Domu Samopomocy/.


搂 9.

Do ko艅ca I kwarta艂u ka偶dego roku Kierownik 艢rodowiskowego Domu Samopomocy zobowi膮zany jest do dokonania analizy wydatk贸w za rok ubieg艂y oraz przedstawienia cen poszczeg贸lnych us艂ug Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.


搂 10.

Traci moc zarz膮dzenie Nr 3/2003 z dnia 18 czerwca 2003r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostro艂臋ce w sprawie odp艂atno艣ci za pobyt w 艢rodowiskowym Domu Samopomocy w Ostro艂臋ce.


搂 11.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 pa藕dziernika 2004roku i podlega og艂oszeniu w trybie przewidzianym dla przepis贸w powiatowych.


Autor : 
Zredagowa艂(a) : Ma艂gorzata Domurad
Data wprowadzenia : 2004-10-04 15:29:31
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-04 15:29:31
Liczba wy艣wietle艅 : 1131

Redaktor  Data modyfikacji licznik odwiedzin: 72528